O nás

Náš kolektív vetrom ošľahaných profesionálov sa pôvodne zoskupil ako agregát nezávislých pozemšťanov s osobitými zručnosťami a skúsenosťami, ktorí sa stotožňovali s filozofiou spoločnosti DTP media s.r.o. Krédom spoločnosti je realizovať služby čo najkvalitnejšie, najrýchlejšie a najlacnejšie, a to s prihliadnutím na pôvodné predstavy zákazníka.

Poskytujeme komplexné riešenia úloh v oblasti propagácie právnických i fyzických osôb. Ponúkame vypracovanie originálnych návrhov všetkých prvkov vizuálneho štýlu Vašej firmy. Zaoberáme sa výrobou a distribúciou marketingových materiálov, printových médií, prostriedkov multimediálnej prezentácie, tvorbou a administráciou webových stránok a v neposlednom rade tiež úpravou textového a grafického obsahu už existujúcich stránok. Špeciálnu pozornosť venujeme stratégiám online kampaní. Okruh týchto aktivít zahŕňa optimalizáciu stránok pre internetové vyhľadávače, online PR, správu profilov na sociálnych sieťach a pod.

Naše výrobné činitele slúžia klientom i na plnenie ich vlastných návrhov, ktoré sú v závislosti od aktuálnych požiadaviek trhu členmi DTP media tímu vybrúsené do krištáľovo čistého jasu.